Háttérkép

Állásajánlat - Jegyző

aNyergesújfalu Város Polgármestere a „Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

 

A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Nem releváns

Ellátandó feladatok:
Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és egyéb munkavállalói felett

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§-ában, valamint az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakör betöltője irányítása alá tartozó szervezeti egységek megnevezése:
Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 32 fő

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a közszolgálati szabályzat, a köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
•    Magyar állampolgárság,
•    Cselekvőképesség,
•    Büntetlen előélet,
•    igazgatásszervező, vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
•    Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,
•    B kategóriás jogosítvány,
•    Közigazgatási szakvizsga,
•    Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•    Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
•    Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
•    Legalább 2 év vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•    iskolai végzettséget, képesítést igazoló bizonyítvány másolata, szakmai gyakorlat igazolása, részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45.§ (4) bekezdés alapján, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai tevékenység és vezetői elképzelések bemutatása, nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételről, megismerési nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat, és nyilatkozat, hogy nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. április 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. március 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mihelik Magdolna nyújt, a 06-33-514-320/201-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
•    Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2.081/2018, valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
•    Személyesen: Mihelik Magdolna polgármester, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Nyergesújfalu Város Polgármestere bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. március 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
•    Nyergesújfalu Város Honlapja – 2018. február 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jegyzői jogviszony időtartama határozatlan idejű, de a kinevezés 6 hónapi próbaidő kikötésével történik. A jegyzői állás betöltésénél előnyt jelent a társalgási szintű angol nyelvtudás.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyergesújfalu.hu honlapon szerezhet.

 

 ma: 2018. március 24., szombat, Gábor és Karina napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Irén és Írisz napja lesz.

ugrás a lap tetejére