Háttérkép

Állásajánlat - Jegyző

aNyergesújfalui Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. • (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Nem releváns

Ellátandó feladatok:
Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és egyéb munkavállalói felett.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában, valamint az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
Az irányítása alá tartozó személyek száma: 34
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, a közszolgálati szabályzat, a köztisztviselők juttatásairól szóló helyi rendelet rendelkezései az irányadók.
                    
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, igazgatásszervező, vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség, vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat, közigazgatási vagy jogi szakvizsga

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Egyetem, jogász,
• Német nyelvből nyelvizsga, társalgási szintű nyelvtudás, társalgási szintű angol nyelvtudás, gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások), legalább 2 év vezetői gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• iskolati végzettséget, képesítést igazoló bizonyvítvány másolata, szakmai gyakorlat igazolása, részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45.§ (4) bekezdés alapján, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai tevékenység és vezetői elképzelések bemutatása,
• nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételről, megismerési nyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat és nyilatkozat, hogy nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. június 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 18.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Mihelik Magdolna nyújt, a 06-33/514-320/201 mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2.081-9/2018 , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
• Személyesen: Mihelik Magdolna, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Nyergesújfalu Város Polgármestere bírálja el, fenntartva magának a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 25.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• Nyergesújfalu város honlapja - 2018. április 27.
• Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2018. április 25.
• Nyergesújfalui Hírmondó havi lap - 2018. május 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A jegyzői jogviszony időtartama határozatlan idejű, de a kinevezés 6 hónapi próbaidő kikötésével történik. A jegyzői állás betöltésénél előnyt jelent a társalgási szintű angol nyelvtudás.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyergesujfalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 29.

 

 ma: 2018. máj. 27., vasárnap, Hella napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Emil és Csanád napja lesz.

ugrás a lap tetejére