Háttérkép

Állásajánlat - közszolgálati ügykezelő

aNyergesújfalui Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Közigazgatási és Szervezési Osztály közszolgálati ügykezelő munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
1. melléklet 27. Titkársági feladatkör

Ellátandó feladatok:
Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatalban iktatás és irattározás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatalban az ASP rendszer bevezetésével kapcsolatos iktatási, ügyiratkezelési és irattározási feladatainak ellátása
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) a helyi önkormányzati rendelet és a közszolgálati szabályzat rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         Magyar állampolgárság,
         Cselekvőképesség,
         Büntetlen előélet,
         Középfokú,
         felhasználói szintű számítógépes ismeretek
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
         közigazgatási gyakorlat megléte
         
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         pályázó részletes szakmai önéletrajza, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat hitelesített másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai gyakorlatot igazoló okirat

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2018. november 1. napjától betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Szabó Attila jegyző nyújt, a 06-33/514-320/202-as mellék vagy 06-20/455-2917 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2018 , valamint a munkakör megnevezését: közszolgálati ügykezelő
         Személyesen: dr Molnár Lívia, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Nyergesújfalu Város Jegyzője bírálja el Nyergesújfalu Város Polgármesterének egyetértésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát fenntartja.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Nyergesújfalu város honlapja - 2018. szeptember 21.
         Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Hirdetőtáblája - 2018. szeptember 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A köztisztviselői jogviszony határozatlan idejű, 6 hónapos próbaidő kikötésével történik.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyergesujfalu.hu honlapon szerezhet.

 ma: 2018. október 20., szombat, Vendel és Irén napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Orsolya napja lesz.

ugrás a lap tetejére