Háttérkép

Állásajánlat - védőnő

aNyergesújfalu Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A 49/2004. (V.21.) ESzCsM rendeletben foglalt védőnői feladatok ellátása a II. számú védőnői körzetben.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                        
Pályázati feltételek:
         Főiskola, védőnői szakképzettség,
         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
         Iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek másolata, a büntetlen előéletet igazoló - 3 hónapnál nem régebbi - erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék,
         nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja, részletes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Molnár Lívia nyújt, a 06/33-514-320/222 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
         Postai úton, a pályázatnak a Nyergesújfalu Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 400-2/2019. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.
         Személyesen: Mihelik Magdolna, Komárom-Esztergom megye, 2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete bírálja el az áprilisi munkaterv szerinti ülésén.
A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 25.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
         Nyergesújfalu Város honlapja - 2019. március 4.
         Nyergesújfalu Város Önkormányzatának hirdetőtáblái - 2019. március 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A közalkalmazotti jogviszony határozatlan idejű, három hónapos próbaidő kikötésével történik. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot arra, hogy a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa.
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nyergesujfalu.hu honlapon szerezhet.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 ma: 2019. március 23., szombat, Emőke napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Gábor és Karina napja lesz.

ugrás a lap tetejére