Háttérkép

Szünidei gyermekétkeztetés

hTájékoztató  a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének feltételeiről

A Polgármesteri Hivatal felhívja a Tisztelt Szülők/Törvényes képviselők figyelmét, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.
Nyergesújfalu Város Önkormányzata szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint:

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
b) a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon,
c) az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni, és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, ez irányú kérelmét  a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 104. számú irodájában, ügyfélfogadási időben terjesztheti elő.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ - (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),
c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány - iskolatípustól függetlenül - alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.
(Például egy 9. évfolyam elvégzése vagy egy középfokú oktatási intézmény pár osztályának elvégzése a középfokú végzettség megszerzése nélkül az alapfokú végzettséget nem befolyásolja, hiszen ezek végzettségi szintet nem emelnek.)
Az óvodás és bölcsődés gyermekek számára a szünidei gyermekétkeztetést az óvoda nyári zárva tartásának időtartama alatti munkanapokon, a szülő/törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban kell biztosítani. Városunkban lehetőség van az óvoda zárva tartása alatt a településen levő másik óvodában elhelyezni a gyermeket, ahol az óvodai ellátás mellett biztosítják számára az étkezést is.
Amennyiben az óvoda zárva tartása alatt a gyermek részére csak a szünidei étkeztetést kívánják igénybe venni, azt a szülőnek a mellékelt nyilatkozat kitöltésével, az óvoda vezetőjénél kell kezdeményeznie. Az óvoda vezetője a nyilatkozat leadásakor tájékoztatja a szülőt, hogy melyik nyitva levő óvodában tudja a gyermek elfogyasztani az ebédet a zárva tartás ideje alatt.

Az iskolás gyermekek számára az őszi, téli, tavaszi és nyári szünet ideje alatti déli meleg főétkezést helyben fogyasztással nem tudjuk megoldani erre alkalmas helyiség hiányában, ezért az előre csomagolt melegíthető étel átvételére a Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2536 Nyergesújfalu, Óvoda u. 5. sz. alatti telephelyén van lehetőség munkanapokon 11,30 óra és 12,30 óra között.
Az iskolás gyermekek szünidei gyermekétkeztetését a szülő/törvényes képviselő a mellékelt nyilatkozat kitöltésével igényelheti. A nyilatkozat leadásának helyét és idejét Tischné Major Krisztinával kell egyeztetni munkaidőben a 06-20-4323557 telefonszámon.

A szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal 104. sz. irodájában Szalai Béláné igazgatási ügyintézőtől ügyfélfogadási időben (hétfő 13-17,30; szerda 8-12, 13-16; és péntek 8-12 óra között). A nyilatkozat kitöltéséhez a Kuckó Család- és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai tudnak segítséget nyújtani.

 

 ma: 2018. június 19., kedd, Gyárfás napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Rafael napja lesz.

ugrás a lap tetejére