Háttérkép

Tájékoztató - gyermekétkeztetés

h Tájékoztató gyermekétkeztetésről!

A szervezett intézményi étkeztetéssel kapcsolatban szeretnénk az érintett szülők részére az alábbiakban tájékoztatást nyújtani.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az önkormányzatnak étkezési lehetőséget kell biztosítani a tanulóknak, mely szolgáltatás igénybevétele térítési díjköteles.
Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint:

Bölcsődében és óvodában ingyenes étkezésre jogosult
•    a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
•    a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
•    a három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
•    az olyan családban élő gyermek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) nettó összegének 130 %-át, azaz 2018-ben a 119.301 Ft-ot,
•    a nevelésbe vett gyermek
Általános iskolában ingyenes étkezésre jogosult
•    a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló
•    a nevelésbe vett tanuló
Általános iskolában 50%-os kedvezményű étkezésre jogosult
•    a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló
•    a három- vagy többgyermekes családban élő tanuló
Étkezési térítési díjkedvezmény igénybevételének feltételei:

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló esetében a díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár, melynek feltétele a határozat bemutatása.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság feltételeiről Szalai Béláné tud részletes felvilágosítást nyújtani, a Polgármesteri Hivatal fsz. 104 sz. irodájában ügyfélfogadási időben.

Nevelésbe vett tanuló a nevelésbe vétel időtartama alatt, az erről szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat leadását követő naptól) Tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következő felülvizsgálat idejéig jár. Az igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati példánya szükséges. A felülvizsgálat során a meghosszabbításról szóló igazolást le kell adni, mert ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthető folyamatosan, megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!

Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként (a gyermekek számának változását 15 napon belül) be kell jelenteni. Az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni. Az igénybevételhez nyilatkozat kitöltése szükséges, mely az iskola honlapjáról letölthető.
A szülő feladata és felelőssége megfelelő időben benyújtani az igazolásokat, ellenkező esetben 100% -os térítési díj fizetésére kötelezett.

A fenti csoportokba nem tartozó gyermekek étkezése után 100%-os térítési díjat szükséges fizetni.
Étkezési térítési díj megfizetése:
A tárgyhavi étkezési térítési díj az előre meghatározott beszedési napokon történik.

A gyermekétkeztetés vonatkozásában az intézményi térítési díj mértékét Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete minden év március 31-ig határozza meg, és kizárólag a felhasznált nyersanyag ÁFA-val növelt árát kell megtéríteniük a szülőknek (a vásárolt élelmezés teljes költségének ez a felét teszi ki, a másik felét az Önkormányzat finanszírozza részben állami részben önkormányzati saját forrásból).
Természetesen továbbra is lehetőség van a havi étkezési térítési díj a jelenlegi készpénzes befizetés mellett banki átutalással történő kiegyenlítésre is, mely az adott nevelési évre vonatkozóan kitöltött nyilatkozat kitöltésével kérhető (nyilatkozat az iskola honlapjáról letölthető). Az átutalásos számlák kiállítása az adott hónap végén történik meg.

Étkezés lemondása:
Betegség, hiányzás esetén az étkezés lemondására legkésőbb a tárgynapot megelőző nap reggel 9.00 óráig van lehetőség (hétfő esetén pénteken). Amennyiben az étkezés nem időben vagy nem kerül lemondásra az étkezési térítési díjat meg kell fizetni.

Étkezési díj hátralékok kezelése:
Amennyiben tartozását nem ismeri el, vagy egy összegben nem tudja befizetni egyeztetéssel, részletfizetéssel kapcsolatos kérése miatt keresse Tischné Major Krisztina étkezési ügyintézőt a 06 (20) 432 3557 telefonszámon.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben fizetési kötelezettségeiknek nem tesznek eleget, a fennálló tartozás jogi úton történő érvényesítése érdekében a kamatok és a költségek felszámításával a szükséges intézkedéseket az Önkormányzat meg fogja tenni.
A gyermekük részére étkezés biztosítása csak olyan esetben várható el a szülők részéről, akik esetében a térítési díj fizetési kötelezettségüknek maradéktalanul eleget tesznek.

 ma: 2019. máj. 19., vasárnap, Ivó és Milán napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Bernát és Felícia napja lesz.

ugrás a lap tetejére