Háttérkép

TÁJÉKOZTATÓ

hTÁJÉKOZTATÓ

a 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárásáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29.§ (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak.

FONTOS! Fennmaradási engedélyt kell kérni minden olyan kútra, amelyet korábban engedély nélkül létesítettek, a jogszabály vonatkozik az ásott és fúrt kutakra egyaránt.
A települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik a fennmaradási engedélyezés, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1196. (V.22.) Korm. rendelet 24.§. alapján az alábbi esetekben:
a) olyan kút fennmaradásához, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:
aa) a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
ab) épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
ac) nem gazdasági célú vízigény;
b) az ab) pontban szereplő házi ivóvízigény kielégítését szolgáló kúthoz tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó vízilétesítmény létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Az eljárás menete:

Az eljárás mentes az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség alól 2018. december 31-ig a Vgtv. 31.§ (2) bekezdése alapján.

A benyújtásra kerülő, fennmaradási engedéllyel kapcsolatos kérelem elbírálása során a kérelemhez a tényleges megvalósulási állapotot tartalmazó tervdokumentációt kell csatolni. A felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet szerint tervdokumentációt csak olyan tervező készíthet, aki a Magyar Mérnöki Kamara erre feljogosító szakterületi tervezői jogosultságával rendelkezik.

A kérelem benyújtásához a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. melléklete szerint összeállított kérelem a honlapon megtalálható.

Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatalban – telefon: 33/514-320 – Füle Regina ügyintézőnél kérhető.

dr. Szabó Attila
jegyző

Fennmaradási kérelem (a letöltéshez kattintson a szövegre)

 ma: 2018. november 12., hétfő, Jónás és Renátó napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Szilvia napja lesz.

ugrás a lap tetejére