Háttérkép

Fejlesztések, beruházások városunkban 2015-2019

Fejlesztések, beruházások városunkban 2015-2019

Az önkormányzat 2015-2019 évekre vonatkozó ciklusprogramjának értékelésére a szeptemberi testületi ülésen került sor, így az érdeklődők részletes beszámolót találhatnak a honlapon az elvégzett feladatokról.
A Hírmondó szeptemberi és októberi lapszámban a gazdaságfejlesztés területén elérteket, a beruházásokat és a közösségi jellegű fejlesztéseket vesszük sorra, kitérve a folyamatban lévő projektekre és a már előkészített fejlesztésekre. Ha összehasonlítják a kampányban ígérteket és a valóságot, a tervek és tények nem fedik egymást, de sokkal nagyobb értékű és véleményünk szerint fontosabb mindaz, ami megvalósult. Mindezeknek a pályázati lehetőségek és a bevételek, valamint az időközben megjelent feladatok adtak keretet. Nagyon jelentős munkaterhet jelentett a köztisztviselőkre és a testület működésére az ipari nagybefektetők megjelenése: szinte heti rendszerességgel üléseztünk az új korszakot nyitó Toray-beruházás előkészítésekor, és a Lucart Kft. megjelenése is sok időt igényelt. Természetesen ezek igen örvendetes és hasznos feladatok egy város számára, nem beszélve arról, hogy biztos alapokon nyugvó városban régi álmokat tudnak majd megvalósítani a következő képviselő-testületek a majdani adóforintokból.
A helyi közfeladatok ellátása nagymértékben függ a saját bevételektől, elsősorban az iparűzési- és építményadó mértékétől. Ebből az összegből a fejlesztések mellett több kötelező, „nem látványos” feladatot kell megoldani: településüzemeltetés, ezen belül: köztemető fenntartása, közvilágítás, közutak biztosítása, közparkok fenntartása, parkoló biztosítása, egészségügyi alapellátás (a járóbeteg-ellátás önként vállalt feladatunk), köztisztaság biztosítása, óvodai ellátás (pedagógusok illetményének nagy részét az állam biztosítja), kulturális szolgáltatás: könyvtár, közművelődési tevékenység, szociális, gyerekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások,lakás- és helyiséggazdálkodás, helyi környezetvédelem, vízgazdálkodás, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés megoldása, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel, turizmussal kapcsolatos feladatok, helyi piac kialakítása (önként vállalt feladat), sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás.

A korábbi önkormányzati ciklusokban is jelentős beruházások valósultak meg, ez a tendencia töretlenül folytatódott az elmúlt öt évben, köszönhetően a saját bevételeknek és sikeres pályázatoknak.

KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA
1.    Ipari parki komplex út-, járda- és közműfejlesztések, új vállalkozói övezet kialakítása

a a a

Ezek a beruházásokat a Lucart Kft. első ütemének megvalósulása, valamint a kis- és középvállalkozói övezet kialakulása is szükségessé tette, de a további fejlesztéseknek is feltétele. S, mint tudjuk: stabil gazdasági alapok nélkül nincs fejlődés és kiszámítható jövő.
Tervezés alatt:  ipari parkunkig a kerékpárút mellett haladó járda és átkelő a Duna-parti iparterületre, a csomópont átépítésével

2.    Az állami útfelújítással párhuzamosan a Kossuth Lajos utcai kerékpárút-, járda-, parkoló-építések, buszmegállók felújítása, templom előtti tér felújítása, a Tűzoltó Emlékmű környezetének rendbetétele, aknatetők cseréje, komplex vízvezeték-rekonstrukció, valamint a Nyergesi János tér felújítása, parkosítás több helyszínen

a

 3.    Kernstok Károly utca, ONCSA-telep felújítása

a
 
4.    Rendezett tulajdoni helyzetű külterületi útszakaszok aszfaltozása: Héregi út, Hészobai út

a a

 

5.    Babits Mihály utca felújítása az Óvoda utca és az Idom utca között

a
 
6.    Munkácsy-ligeti kanyar, Duna utcai parkolók, Ady Endre utcai járda és parkolók, Május 1 téri út- és parkoló-fejlesztések

a

 

HULLADÉKUDVAR
Végre megnyílt a társulás keretében pályázott és működtetett létesítmény az ipari parkban:

a

INTÉZMÉNYEK
1.    Benedek Elek Óvoda bővítése

a
 
2.    Tekepálya, régi nyugdíjas klub, íjászház felújítása

a
 
3.    Bóbita Óvoda intézményi székhelyének udvarbővítése, belső fejlesztések, műfüves pálya kialakítása

a
 

4.    Babits Mihály utcai tagiskola étkezőhely-fejlesztés a régi lőtér épületében

a
(állami forrásból az iskolaépület komplex felújítása, bővítése ezután kezdődik, ez a pályázat a Padányi téri új épület bővítését is tartalmazza)

5.    Sportpályák fejlesztéséhez önrész biztosítása

a

6.    Pedagógiai Szakszolgálat felújítása, régi konténerek lebontása

a

7.    Sportpark kialakítása

a
A régi labdarúgópályára a „Zöld Város” pályázat keretében nyertünk (játszótér, szabadidőpark), az építőipari költségek emelkedésével kénytelenek voltunk a futó nagyberuházások (Limes, művelődési ház, és a már folyamatban lévő óvoda-felújítás) közbeszereztetése miatt a kivitelezést a 2020 évre átütemezni.

8.    Óvoda utcai óvodaépület tervezése, pályázatban részvétel, komplex felújítása, bővítése, bölcsőde kialakítása (átadás decemberre várható) – a kialakítás alatti konténerek tervezése, engedélyeztetése, építtetése

a

9.    Óvoda utcai grundpálya építése

a
 
10.    Mozi kialakítása

a

Ezen kívül felújítási munkálatok voltak a Napsugár Óvodában (tornaszoba, étkező, sószoba, KRESZ-pálya), a Benedek Óvoda régi épületrészében és udvarán (KRESZ-pálya), a Bóbita Óvodában (parkettázás, nevelői vizesblokk felújítása, mezítlábas park, KRESZ-pálya), magaságyások kialakítása a három épületnél, fűszerkert az eterniti iskolaépületnél.
Tervek a megvalósulás küszöbén:
Folyamatban lévő nyílt (becsült érték miatt legnyilvánosabb kategóriájú, melyet törvény szabályoz) közbeszerzések:
•    Ady Endre Művelődési Központ felújításának első üteme 2015-ben fejeződött be. Mintegy 80 millió forintból megtörtént a beázások megszüntetése, tetőszerkezet cseréje. Ezután, 2016-ban TOP-os pályázaton indultunk, ahol nyertünk, de ehhez módosítani kellett  a már engedélyes terveket. A tervezők leterheltsége miatt ez sok időt vett igénybe. Az adósságrendezésben nem érintett önkormányzatok pályázatán is nyertünk 180 millió forintot, amit utakra csoportosítottunk át, az ott felszabadult összeget pedig ide. Január óta tartott két hatóság tervvizsgálata, most jutottunk el a nyílt közbeszerzés kiírásáig, ami a hatóság honlapján megjelent. A beruházásra elkülönített összeg  rendelkezésre áll. Érdemes tudni, hogy lehetőségeinkhez képest egy-egy ilyen nagy volumenű beruházás finanszírozásához – a többi kisebb kivitelezés mellett - mintegy nyolc év „gyűjtögetésre” van szükség, így volt ez az iskola esetében is.
•    Limes látogatóközpont és kapcsolódó létesítmények nyílt közbeszerzésének elindítása konzorciumi keretben (további három önkormányzat és állami szerv tartozik ebbe) idén történik, az összeg a számlánkon van.

A költségvetési rendeletben meghatározott összegben közterületek felújításának tervezése folyamatban van, több utca esetében lezárult. Az új lakótelkek engedélyes tervei alapján a kivitelezés kérdései napirenden vannak, a forrás megteremtése szükséges. A jelenleg érvényes legmagasabb vízszinthez igazodó, a Május 1 teret és az ipari parkot érintő állami gátépítés tervezése a végéhez közeledik a Kormány jóvoltából. Ez a beruházás egyben az önkormányzati tulajdonban lévő Sándor-patakot is érinti. Aki emlékszik a hat évvel ezelőtti árvízre, esetleg homokzsákolt a Toyo Seat területén, tudja, ez a veszély valós. A Bajóti-patak torkolata esetében van ideiglenes megoldás, az árvízi védmű sok kisajátítással, a felső szakaszon víztározó kialakításával lesz lehetséges.

Mihelik Magdolna

 

 ma: 2020. szeptember 30., szerda, Jeromos napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Malvin napja lesz.

ugrás a lap tetejére