Háttérkép

GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024

hGAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024 - BEVEZETÉS


A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 116. §-a szerint „a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkormányzat felelős”. A gazdasági program, fejlesztési terv a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági program, fejlesztési terv helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják. A gazdasági program, fejlesztési terv - a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban - tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el.
A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választáson kapott képviselő-testületünk felhatalmazást arra, hogy fentiek alapján gazdasági program keretében határozzuk meg a tágabb értelemben vett önkormányzat működésének, gazdálkodásának, fejlesztésének céljait.
Az alábbi Gazdasági Program – a Covid-19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet okán 2020. nyarán elfogadva - a választási ciklusra szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmaz, amelyek hosszabb távon megszabják az önkormányzati döntések irányát, és összehangoltabbá teszik azokat.
A településfejlesztés átgondoltságát is segíti a Gazdasági Program, amely az éves költségvetési tervek alapját képezi. A prioritások meghatározását követően, a források számbavétele után kerülhet sor a konkrét tervek kidolgozására.
A településfejlesztés során - az alapvető település üzemeltetési és közszolgáltatási célú fejlesztések kivételével - azokat a fejlesztéseket, programokat kell előtérbe helyezni, amelyek költséghatékonysága indokolt, a fejlesztés eredményeként az önkormányzat tartósan, a korábbi éveknél magasabb bevétellel, illetve alacsonyabb kiadással számolhat vagy amelyek hosszú távon a népességszám emelkedését biztosítják, vállalkozásokat vonzanak a településre, munkahelyet teremtenek.
Háttérbe kell helyezni azokat a fejlesztési javaslatokat, amelyek a lakosság, vagy a vállalkozók nagyon szűk körét érinti, és amely fejlesztésekkel megvalósuló beruházás aránytalan nagy működtetési kiadásokkal járna, a fenntartási kötelezettség, üzemeltetés aránytalanul nagy terhet róna az önkormányzatra, illetve a közszolgáltatás más módon kedvezőbb anyagi feltételekkel biztosítható.
A helyi versenyképességre önkormányzatunk csak közvetett hatásokat tud gyakorolni. A versenyben eszközeink lehetnek: ipari parki és lakókörnyezeti infrastruktúra fejlesztése, a helyi adórendszer ösztönző hatása, a legnagyobb adózókkal érdekegyeztetések folytatása, a helyi munkaerőpiac figyelembe vételével képzések szervezése.
Fontos cél, hogy településünk gazdasági programja igazodjék a Nemzeti Fejlesztési Terv céljaihoz. Építsen azokra a stratégiai célokra, melyek az operatív programok (ágazati vagy regionális) megjelenésekor támogatott célok, megfelelő projektötletek lehetnek.

A kormány gazdaságpolitikai célkitűzései, fejlesztési irányai: új energiapolitika, a vidékfejlesztés, a területfejlesztés, a növekvő foglalkoztatás témakörében határozta meg, mely fejlesztési irányok kihatnak az önkormányzatok fejlesztési elképzeléseire is.

GAZDASÁGI PROGRAM 2019-2024 (a letöltéshez kattintson a szövegre)

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére