Háttérkép

Testületi ülés 2018. - I. félév

2018. Február 22.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012.(VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2018. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a 2018. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat a 2018. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés a nyergesújfalui 019/25 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

8.    Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Menner Petra elnök

9.    Beszámoló a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Ridly István Attila elnök

10.    Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Balázs István elnök

11.    Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh András elnök

12.    Nyilatkozat a TOP-2.1.2. „Szabadidőpark Nyergesújfalun” című projekt önerő biztosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Polgármester 2018. évi szabadságolása ütemezésének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Február 15.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2018. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Nyilatkozat a TOP-2.1.2. „Szabadidőpark Nyergesújfalun” című projekt önerő biztosításáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Nyergesújfalu Város Szavazatszámláló Bizottsági tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Tóthné dr. Menczel Zsuzsanna jegyző

6.    Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Január 29. (rendkívüli ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Javaslat a 019/25 hrsz-ú ipari terület értékesítésére történő pályázat kiírására.
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

2018. Január 25.

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója a 2017. évi tevékenységéről és a 2018. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Rendelet-tervezet a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a 019/25 hrsz.-ú ipari terület értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a nyergesújfalui 3524, 3525, 3526, 3527 hrsz.-ú ingatlanok értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a Balogh Szig-Bád Kft.-vel kötött lakásbérleti szerződés felmondására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Lucart Kft. vételi joggal kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár (Kálmán Imre tér) felújításának tervmódosításához fedezetbiztosítás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Fogorvosi helyettesítés a 2. számú fogorvosi körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Szerződések felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Megbízási szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Tiltakozás a felső korlát nélküli betelepítési kvóta ellen
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Heklerné Jóna Júlia munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

 

 ma: 2018. február 25., vasárnap, Géza napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Edina napja lesz.

ugrás a lap tetejére