Háttérkép

Testületi ülés 2018. - II. félév

2018. Október 8. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A 06/16 hrsz-ú ingatlanból tulajdonrészek vásárlása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Szeptember 27.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2018. I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

4.    Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet és a Településszerkezeti Tervének módosítása
Előterjesztő: Dr Szabó Attila jegyző

5.    Distherm Kft. taggyűlési határozatának előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    A viziközmű hálózattal kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat fogorvosi feladatellátáshoz biztosított lakásbérleti szerződések megkötésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A Rákóczi Szövetség támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Tájékoztató a 2018. évben beadott pályázatokról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Étkezőhely kialakítása az Eterniti általános iskolások számára az ún lőtéri épületben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Eternit Óvoda felújításának, átépítésének műszaki ellenőri feladataira pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Nyergesújfalu 985 hrsz-ú ingatlant érintően a településrendezési eszközök módosítására érkezett kérelem
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Pótelőirányzat biztosítása testvérvárosi programokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Pótelőirányzat biztosítása városi rendezvények finanszírozására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Túlóra és helyettesítési díj pótelőirányzat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben a 2. számú fogászati körzetben fogorvosi álláshely biztosítása, álláshely betöltése és a helyettesítési szerződés megszüntetése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Szeptember 13. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A nyergesújfalui, 04/13, 04/14, 04/17, 04/19, 05/1, 06/4, 06/6, 06/7, 06/8, 06/12, 06/13, 06/14, 06/15 hrsz-ú ingatlanok megosztása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Döntés a nyergesújfalui, 04/13, 04/14, 04/17, 04/19, 05/1, 06/4, 06/6, 06/7, 06/8, 06/12, 06/13, 06/14, 06/15 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási határozatával kapcsolatos fellebbezési jogról való lemondásról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    A Toray Industries Hungary Kft-vel kötendő adásvételi szerződés elfogadása (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Augusztus 30.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 10/2016. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Az I. számú fogorvosi körzettel kapcsolatos előszerződés elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Forrásátcsoportosítás a Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet számítógépes rendszerének üzemeltetésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    A Dr. Tábori Lajos Rendelőintézet központi szerverének beszerzésére forrás biztosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Dorog és Térsége Turizmus Egyesület támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    A név nélküli 069 hrsz.-ú, a 3726/3 hrsz.-ú közút, valamint a 3805/3 hrsz.-ú út elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A név nélküli 1446/14, 021/16, 021/27, 019/19, 019/10 és a 019/31 hrsz-ú közterületek elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat Nyergesújfalu közterületén található 2 db hirdetőtábla megvásárlására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályzat kiegészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Új közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

13.    Új közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési szabályzat elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

14.    A jegyzőkönyvező, szavazó és konferencia rendszer beszerzésére további pénzügyi forrás biztosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

15.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Augusztus 17. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    Eternit Óvoda felújításához kapcsolódó konténeróvoda költségei
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Augusztus 15. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A Toray Industries Hungary Kft-vel kötött adásvételi előszerződés módosítása
(zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Augusztus 6. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Kernstok Károly utca ivóvízvezeték felújítás pótmunkái
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    „Eternit Óvoda felújítása, építés” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Eternit Óvoda felújításához kapcsolódó konténeróvoda költségei
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Forrásátcsoportosítás a Polgármesteri Hivatalba beszerzendő fénymásológépek és nyomtatók bérlésére
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

5.    Helyettesítési szerződés módosítása a II-es számú fogorvosi körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Heklerné Jóna Júlia közalkalmazotti jogviszonyának határozatlan időtartamúra történő módosítása iránti kérelme (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2018. Július 23. (Rendkívüli)

Meghívó Jegyzőkönyv

Napirend:

1.    Fedezet biztosítás a Babits Mihály utca ivóvíz vezeték rekonstrukciójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 

 ma: 2018. október 20., szombat, Vendel és Irén napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Orsolya napja lesz.

ugrás a lap tetejére