Háttérkép

Testületi ülés 2019. - I. félév

2019. Február 28.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 18/2011.(XI.3.) önkormányzati módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

2.    Javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 27/2012. (VI.4.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Javaslat az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Döntés a nyergesújfalui 1015 hrsz-ú ingatlan értékesítésére kiírt pályázattal kapcsolatosan
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Javaslat a 2536 Nyergesújfalu, Rózsa utca 1. 1/7. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő 2019. évi programokra, illetve az ezekre vonatkozó támogatásokra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a 2019. évi városi rendezvényterv elfogadására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a 2019. évi városi kiadványok tervezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    A név nélküli 087 hrsz-ú ingatlan elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.Beszámoló az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Fleith Péterné elnök

11.Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Menner Petra elnök

12.Beszámoló a Kulturális, Köznevelési és Sport Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Ridly István Attila elnök

13.Beszámoló a Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Balázs István elnök

14.Beszámoló a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2018. évi munkájáról
Előterjesztő: Németh András elnök

15.Polgármester 2019. évi szabadságolási terve
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

16.Feladatellátási szerződés elfogadása az 1. számú fogászati körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17. Fogászati asszisztensi feladatok helyettesítéssel történő ellátása és a fogászati asszisztens pályázat kiírása a 2. számú fogászati körzetben
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19. Reményi Károly 088/5 hrsz-ú ingatlanát érintő bejelentése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20. Selmeczi-Láris Nikolett közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.Dr. Tábori Lajos Rendelőintézetben takarító munkakörben közalkalmazott kinevezése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Február 14.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó terve
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Rendelettervezet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Javaslat a civil szervezetek támogatásának 2019. évre vonatkozó pályázati kiírására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Cafetéria juttatásról szóló szabályzat módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző
 
5.    Bali Art Kft tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    „Parkfenntartási, fűkaszálási és sövénynyírási feladatok ellátása Nyergesújfalu város közterületein 2019.” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Február 7.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra címmel kiírt pályázaton való részvételről szóló 2/2019. (I.24.) Ny.Kt. határozat módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Január 31.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár beszámolója 2018. évi tevékenységéről és a 2019. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Javaslat az óvodák nyári zárva tartására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Distherm Kft. taggyűlési határozatainak előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Air Metric Hungary Zrt. ingatlanvásárlással kapcsolatos kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat az ipari parki telkek értékesítésére történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (hivatal átszervezése, étkezési díjbeszedési feladat hivatalhoz történő átcsoportosítása)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Rendeletalkotási ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

10.    Nyergesújfalu Város Önkormányzata és a nemzetiségi önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    Salánkiné Simics Magdolna közalkalmazotti jogviszony megszüntetése (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    A 04/4 és 04/8 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatos döntés (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2019. Január 24. (rendkívüli ülés)

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra címmel kiírt pályázaton való részvétel
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 ma: 2019. április 20., szombat, Tivadar napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

ugrás a lap tetejére