Háttérkép

Testületi ülés 2020. - II. félév

2020. szeptember 29.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A Léthé Kft. tájékoztatója a temetők üzemeltetéséről
Előterjesztő: Lakházi Zsolt Léthé Kft. vezetője

2.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának 2020. I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Rendelet-tervezet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Beszámoló a nyári napközi tapasztalatairól
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Pótelőirányzat biztosítása a parkfenntartási feladatokhoz
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    „Tó utca felújítása I. ütem” tárgyban közbeszerzési eljárás lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a 112/2020. (IX.8.) Ny.Kt. határozat (Nyergesújfalu, Vadkörtefa, Szőlő és Levendula utcákban található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére pályázat kiírásáról) módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10. Javaslat a Nyergesújfalu, 3462 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi rendezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11. Javaslat a Nyergesújfalu, 3726/3 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan rendezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12. Gyógyszertár épülete mögött parkoló kialakítása, szennyvíz és csapadékvíz rendszer átépítése munkáira az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányozott pénzügyi forrás átcsoportosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13. Nyergesújfalu 320/3 és a 320/5 hrsz-ú ingatlanok hasznosítása (SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft ismételt kérelme)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. szeptember 17. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    A víziközmű hálózattal kapcsolatos Gördülő Fejlesztési Terv 2021-2035 jóváhagyása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Eternit iskolához tartozó étkező épületének teljes körű felújítása megvalósítására az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányozott pénzügyi forrás kiegészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Közlekedés-biztonsági fejlesztések megvalósítására az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányozott pénzügyi forrás átcsoportosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút támfalsérülés helyreállítására az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányozott pénzügyi forrás átcsoportosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. szeptember 8.

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Javaslat a Képviselő-testület 2020. II. félévi munkatervének módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A helyi adókról szóló 44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

3.    A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 9/2018. (IX.3.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző

4.    Nyergesújfalu, Vadkörtefa, Szőlő és Levendula utcákban található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Rekreációs célú földterületek bérbeadására kiírt pályázat lezárása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Javaslat a Nyergesújfalu, Rózsa utca 10. 1/8. szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.    Javaslat a nyergesújfalui 019/33, 019/34, 019/35 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    Javaslat a 248/2019. (XI.26.) Ny.Kt. határozat módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Javaslat a Nyergesújfalu, 3462 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan jogi rendezésére
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

10.    A Szent Mihály Idősgondozási Központ és a Magyar Vöröskereszt KEM Szervezete, Nyergesújfalui Szervezete karitatív tevékenységének támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.   A Nyergesújfalu Szent Mihály Plébánia Szent Mihály Idősgondozási Központtal kötött szociális alapszolgáltatások ellátására vonatkozó ellátási szerződés módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    Holler Zoltánné munkaügye (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. augusztus 25. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Nyergesújfalu 439/37 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan használata (Piszkenet Kft-vel kötött bérleti szerződés megszüntetése és az Előnyitt Sportegyesülettel bérleti szerződés megkötése)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    Distherm Kft. taggyűlési határozatának előkészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.    Előnyitt Sportegyesület székhely használat iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


2020. július 28. Rendkívüli ülés

Meghívó Jegyzőkönyv

1.    Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde kérelme az óvodapedagógusi státusz módosítása pedagógiai asszisztensi státuszra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

2.    A Nyergesújfalui Napsugár Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

3.   A Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

4.    Döntés a Nyergesújfalu 439/36 hrsz-ú közterületet érintő területrész-vásárlási kérelemről
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

5.    Döntés a nyergesújfalui 4460 hrsz-ú ingatlanrész elővásárlási jogról való nyilatkozat kiadásáról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

6.    Döntés a nyergesújfalui 1655 hrsz-ú ingatlanra érkezett eladási ajánlatról
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

7.   Javaslat rekreációs célú földhasználatra történő pályázat kiírásra
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

8.    A civil szervezetek 2020. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

9.    Vaszary Kolos Alapítvány támogatás iránti kérelme
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


10.    A „Vadkörtefa lakóterület út és közműépítési munkái” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntéshozás
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

11.    „Tó utca felújítása I. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

12.    TOP-1.4.1-15-K01-2016-00024 pályázat zárásához önerő nyilatkozat
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

13.    A nyergesújfalui 955 és 959 hrsz. ingatlanok telekhatár rendezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

14.    Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

15.    Ady Endre utcai járda és a Padányi tér csapadékvízelvezetés helyreállítására I. ütem megvalósítására az önkormányzat 2020. évi költségvetésében előirányozott pénzügyi forrás kiegészítése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

16.    SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft kérelme a Nyergesújfalu 320/3 és a 320/5 hrsz-ú ingatlanok használatára
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

17.    Bajót Község Önkormányzat támogatása
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

18.    A név nélküli 1571 hrsz.-ú ingatlan elnevezése
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

19.    Javaslat „A Köz Szolgálatáért” kitüntetés adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

20.    Javaslat „Pro Urbe” emlékérem adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester

21.    Javaslat „Nyergesújfalu Díszpolgára” cím adományozására (zárt ülés)
Előterjesztő: Mihelik Magdolna polgármester


 


 ma: 2020. szeptember 28., hétfő, Vencel napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Mihály napja lesz.

ugrás a lap tetejére