Háttérkép

Kérelem működési engedély iránt

Kérelem működési engedély iránt (üzletköteles termék* forgalmazására szolgáló üzlet  üzemeltetése esetén)

Illetékes szervezeti egység:

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szervezési Osztály

Illetékes ügyintéző:

Elérhetősége:

Ügyfélfogadás:

Barsiné Czéh Katalin közigazgatási és szervezési osztályvezető

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.          

emeleti 209. iroda

Telefon: (33) 514-320 /115 mellék   Fax: (33) 514-321

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő       13.00 – 17.00

szerda     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek     8.00 – 12.30

Ügyleírás:

Kérelem működési engedély kiadása iránt, adatmódosítás bejelentése.

A kizárólag üzletben forgalmazható termék forgalmazására szolgáló üzlet üzemeltetésére jogosító működési engedély iránti kérelmet a 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 1/B. mellékletében meghatározott adattartalommal az üzlet helye szerint illetékes jegyzőnél kell benyújtani.

A jegyző a működési engedélyezési eljárás során beszerzi a kijelölt szakhatóságok állásfoglalásait, a kereskedő kérelmére a szakhatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról intézkedik. A működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletetnyilvántartásba veszi és a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

 

Az eljárás indulhat:

Kérelemre

 

Az eljárás megindítására jogosult:

Ügyfél

 

Ügyintézés határideje és díja:

25 nap
Az eljárás illetékmentes.

Az alkalmazott jogszabályok:

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének    feltételeiről,szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
- a szerencsejáték szervezéséről, szóló 1991.évi XXXIV tv.
- a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

 

 

Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez, engedélyezéséhez

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszűnéséről,

*210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt termékek:

A kizárólag üzletben forgalmazható termékek
1. 65
2. 66 a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag;
3. az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
4. állatgyógyászati készítményekés hatóanyagaik;
5. 67 fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló kormányrendelet szerinti 1., 2. és 3. pirotechnikai osztályba tartozó termékek, az ott meghatározott kivételekkel;
6. növényvédő szerekés hatóanyagaik;
7. nem veszélyes hulladék;
8. 68 az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

Bejelentés kereskedelmi tevékenység végzéséről, adatmódosításáról, megszűntetéséről

Illetékes szervezeti egység:

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szervezési Osztály

Illetékes ügyintéző:

Elérhetősége:

Ügyfélfogadás:

Barsiné Czéh Katalin közigazgatási és szervezési osztályvezető

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.    

emeleti 209. iroda

Telefon: (33) 514-320 /115 mellék   Fax: (33) 514-321

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő       13.00 – 17.00

szerda     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek     8.00 – 12.30

Ügyleírás:

Bejelentés kereskedelmi tevékenység megkezdéséről, adatmódosításáról.
Az engedélyköteles kereskedelmi tevékenység kivételével, aki kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a kereskedelmi hatóságnak bejelenteni.
A kereskedő bejelentésének a Korm. rendelet 1/A. mellékletében meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
A bejelentésről a jegyző nyilvántartást vezet, amit az önkormányzat honlapján közzétesz. A jegyző a nyilvántartási számmal ellátott bejelentés másolatát megküldi az érintett szakhatóságoknak, akik bejelentés alapján - utólag- hatósági ellenőrzést folytatnak le.

 

Az eljárás indulhat:

Bejelentésre

 

Az eljárás megindítására jogosult:

Ügyfél

 

Ügyintézés határideje és díja:

 

8 nap
Illeték: 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg.
A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.

Az eljárás illetékköteles, melyet a bejelentéssel egy időben, illetékbélyegben kell leróni. Illeték: 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg.

Az alkalmazott jogszabályok:

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének    feltételeiről,szóló 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet
- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- a nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
- a szerencsejáték szervezéséről, szóló 1991.évi XXXIV tv.
- a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
-2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rend.
- a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

 


Űrlap kereskedelmi tevékenység bejelentéséhez, engedélyezéséhez


Bejelentés kereskedelmi tevékenység megszűnéséről,

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére