Háttérkép

Honosítás

HONOSÍTÁS

Hatáskörrel rendelkezik:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Állampolgársági Igazgatóság

Jogosultak köre:

Honosítással az a külföldi személy szerezhet magyar állampolgárságot, aki még soha nem volt magyar állampolgár.

Kérelem benyújtása, feltételei:

A honosítási kérelmet személyesen,

 1. a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál,
 2. a fővárosi és megyei kormányhivatal integrált ügyfélszolgálati irodájánál,
 3. a magyar konzuli tisztviselőknél, illetve
 4. a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal regionális igazgatóságainál

A honosítási kérelem benyújtásának általános feltételei:

- Meghatározott ideig – bevándoroltként, letelepedettként, menekültként elismert személyek, valamint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezők köre – folyamatosan Magyarországon lakott és állandó bejelentett lakóhellyel (lakcímkártyával) rendelkezik.

- Büntetlen előélet, valamint büntetőeljárás nincs folyamatban a kérelmező ellen.

- Biztosított magyarországi lakhatás és megélhetés.

- A kérelmező honosítása Magyarország közbiztonságát és nemzetbiztonságát nem sérti.

- Alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven vizsgát kell tenni.

 A magyar állampolgárság megszerzésének nem feltétele a külföldi állampolgárságról való lemondás, azonban egyes országokban a más állam állampolgárságának megszerzése eredményezheti az eredeti állampolgárság elvesztését.

Ezzel kapcsolatban javasoljuk, keresse fel hazája illetékes szervét vagy a külképviseletet.

A kedvezményes honosítás feltételei:

Nyolcévi folyamatos magyarországi ittlakás után kérheti honosítását az a személy, aki kedvezményes honosításra nem jogosult.

Háromévi folyamatos magyarországi ittlakás után kedvezményes honosítást kérhet az aki:

 1. - Magyar állampolgárral legalább három éve érvényes házasságban él, vagy házassága a házastárs halálával szűnt meg,
 2. - Kiskorú gyermeke magyar állampolgár,
 3. - Magyar állampolgár fogadta örökbe (és időközben nagykorúvá vált),
 4. - Magyar hatóság menekültként elismerte.
 5. - Hontalan

Ötévi folyamatos magyarországi ittlakás után kedvezményes honosítást kérhet az aki:

 1. - Magyarország területén született,
 2. - Kiskorúsága idején létesített magyarországi lakóhelyet,

Kiskorú gyermek esetében a fenti időtartamok csökkenthetők, ha a honosítást a szülővel együtt kéri, vagy a szülő már megszerezte a magyar állampolgárságot.

Magyar állampolgár által örökbefogadott kiskorú honosítását az örökbefogadó a gyermek lakóhelyétől függetlenül kérheti

 

Az eljárás megindítása:

A BÁH a honosítási kérelmeket három hónapon belül terjeszti fel a belügyminiszterhez.

A megállapított határidőbe nem számít bele a hiánypótlásra felhívástól annak teljesítéséig terjedő idő, valamint az eljáráshoz szükséges adat vagy okirat beszerzése érdekében más hatósághoz vagy állami szervhez intézett megkereséstől a válasz megérkezéséig terjedő idő.

A magyar állampolgárság megszerzéséről a köztársasági elnök honosítási okiratot ad ki. Ezt követően a kérelmezőnek állampolgársági esküt vagy fogadalmat kell tennie, melyre a lakóhely szerint illetékes polgármester küldi meg a felhívást. A magyar állampolgárságot a kérelmező az eskü vagy a fogadalom letételének napjával szerzi meg.

A polgármester az okirat megérkezését követő 30 napon belül értesíti a kérelmezőt az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének időpontjáról és helyéről.

Amennyiben az eskü vagy fogadalom letételére egy éven belül nem kerül sor, a honosítási okirat hatályát veszti.

Amennyiben a kérelmező a honosítási feltételeket nem teljesíti, és kérelme elutasításra kerül, abban az esetben lehetősége van újabb honosítási kérelem benyújtására.

 A magyar állampolgárság visszavonható attól a személytől, aki magyar állampolgárságát a jogszabályok megszegésével, így különösen valótlan adatok közlésével, illetve adatok vagy tények elhallgatásával a hatóságot félrevezetve szerezte meg.

 A honosítási és a névmódosítási eljárás illetékmentes.

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére