Háttérkép

Telepengedély-köteles tevékenységek

Telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és szolgáltató tevékenységek

Illetékes szervezeti egység:

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szervezési Osztály

Illetékes ügyintéző:

Elérhetősége:

Ügyfélfogadás:

Barsiné Czéh Katalin közigazgatási és szervezési osztályvezető

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.          

emeleti 209. iroda

Telefon: (33) 514-320 /115 mellék   Fax: (33) 514-321

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő       13.00 – 17.00

szerda     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek     8.00 – 12.30

Ügyleírás:

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról
A tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytatható az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
     a) 1. mellékletében meghatározott ipari tevékenység;*
     b) 2. mellékletében meghatározott ipari tevékenység **
     ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint
     bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Bejelentéshez kötött ipari tevékenység esetében az ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően meghatározott adattartalmú formanyomtatványon köteles a telep fekvése szerint illetékes település jegyzőjénél írásban bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

Bejelentés-köteles tevékenység esetében a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e. Amennyiben végezhető, úgy a telepet nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.
A jegyző, amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.
A jegyző a nyilvántartási számmal ellátott bejelentés másolatát megküldi az érintett szakhatóságoknak, akik bejelentés alapján - utólag- hatósági ellenőrzést folytatnak le.

 

Az eljárás indulhat:

Bejelentésre

 

Az eljárás megindítására jogosult:

Ügyfél

 

Ügyintézés határideje és díja:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés megérkezését követő naptól számított nyolc napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.

Az eljárás illetékköteles, melyet a bejelentéssel egy időben, illetékbélyegben kell leróni. Elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség.
Illeték: 3.000.- Ft értékű illetékbélyeg.

Az alkalmazott jogszabályok:

- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rend.
- a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

 

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység megszűnéséről

Fenti adatlapok letölthetők a honlapról.

* Bejelentés-köteles tevékenységek

    1. alsóruházat gyártása
2. acél tárolóeszköz gyártása
3. ágybetét gyártása
4. áramelosztó, -szabályozó készülék gyártása
5. bányászati, építőipari gép gyártása
6. bőr, szőrme kikészítése
7. bőrruházat gyártása
8. csap, szelep gyártása
9. csapágy, erőátviteli elem gyártása
10. csiszolótermék gyártása
11. csomagolás-
12. egészségügyi kerámia gyártása
13. egyéb beton-, gipsz-, cementtermék gyártása
14. egyéb bútor gyártása
15. egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása
16. egyéb fa-, parafatermék, fonottáru gyártása
17. egyéb kerámiatermék gyártása
18. egyéb kötött, hurkolt ruházati termékek gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású ruházati termékek
gyártása
19. egyéb műanyagtermék gyártása
20. egyéb nem vas fém gyártása
21. egyéb papír-, kartontermék gyártása
22. egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
23. egyéb szárazföldi személyszállítás vagy közúti áruszállítás, költöztetés alágazatba tartozó
tevékenységek közül azon tevékenységek, amelyek esetében a tevékenységhez igénybe vett gépjárművet
(gépjárműveket) külön jogszabály szerint telephelyen kell tárolni
24. egyéb textiláru gyártása m. n. s., kivéve a kéziszőttes-, necceltáru- és csipkekészítés, kézi hímzés
25. egyéb szivattyú, kompresszor gyártása
26. elektronikus orvosi berendezés gyártása
27. előre kevert beton gyártása
28. emelő-, anyagmozgató gép gyártása
29. evőeszköz gyártása
30. élelmiszer-, dohányipari gép gyártása
31. építési betontermék gyártása
32. építési gipsztermék gyártása
33. épületasztalos-ipari termék gyártása
34. falemezgyártás
35. felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
36. fém épületelem gyártása
37. fémmegmunkálás
38. fémszerkezet gyártása
39. fémtartály gyártása
40. fűrészáru-gyártás
41. fűtőberendezés, kemence gyártása
42. gépi meghajtású hordozható kézi szerszámgép gyártása
43. gépjárműjavítás, -karbantartás
44. gépjármű-karosszéria, pótkocsi gyártása
45. gőzkazán gyártása
46. gumiabroncs újrafutózása, felújítása
47. hangszergyártás
48. háztartási kerámia gyártása
49. háztartási villamos készülék gyártása
50. háztartási, egészségügyi papírtermék gyártása
51. hidegen hajlított acélidom gyártása
52. hidegen hengerelt keskeny acélszalag gyártása
53. hidegen húzott acélhuzal gyártása
54. hidegen húzott acélrúd gyártása
55. hidraulikus, pneumatikus berendezés gyártása
56. kohászati gép gyártása
57. kötőelem, csavar gyártása
58. központi fűtési kazán, radiátor gyártása
59. közúti jármű, járműmotor alkatrészeinek gyártása
60. huzaltermék gyártása
61. illóolajgyártás
62. irodabútor gyártása
63. irodagép gyártása (kivéve: számítógép és perifériái)
64. irodai papíráru gyártása
65. járművillamossági, -elektronikai készülékek gyártása
66. játékgyártás
67. kerámiacsempe, -lap gyártása
68. kerámia szigetelő gyártása
69. kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása
70. konfekcionált textiláru gyártása (kivéve: ruházat)
71. konyhabútorgyártás
72. kőmegmunkálás
73. könnyűfém csomagolóeszköz gyártása
74. kötéláru gyártása
75. kötött, hurkolt harisnyafélék gyártása, kivéve a kézi kötésű, horgolású harisnyafélék gyártása
76. kötött, hurkolt kelme gyártása
77. lábbeligyártás
78. lakat-, zárgyártás
79. máshová nem sorolt egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
80. máshová nem sorolt egyéb fémfeldolgozási termék gyártása
81. máshová nem sorolt egyéb jármű gyártása
82. máshová nem sorolt egyéb nemfém ásványi termék gyártása
83. máshová nem sorolt egyéb speciális gép gyártása
84. mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása
85. motorkerékpár gyártása
86. motor, turbina gyártása (kivéve: légi, közútijármű-motor)
87. munkaruházat gyártása
88. műanyag csomagolóeszköz gyártása
89. műanyag-, gumifeldolgozó gép gyártása
90. műszaki kerámia gyártása
91. műszaki textiláru gyártása
92. nem háztartási hűtő, légállapot-szabályozó gyártása
93. nem szőtt textília és termék gyártása (kivéve: ruházat)
94. nem villamos háztartási készülék gyártása
95. nyomdai tevékenység alágazatba tartozó tevékenységek
96. orvosi eszköz gyártása
97. papíripari gép gyártása
98. parkettagyártás
99. raktározás, tárolás (kivéve mezőgazdasági termények, mezőgazdasági vegyi termékek, műtrágya,
nitrogénvegyület raktározása, tárolása)
100. síküveg továbbfeldolgozás
101. sportszergyártás, kivéve úszómedence gyártása
102. száloptikai kábel gyártása
103. számítógép, perifériás egység gyártása
104. szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatások közül a parkoló, parkolóhely, garázs üzemeltetése,
kivéve a közút kezelője által üzemeltetett, közút területén vagy a közút területén kívüli közterületen
létesített, illetőleg kijelölt várakozóhely
105. szerszámgyártás
106. szőnyeggyártás
107. szőrmecikk gyártása
108. tároló fatermék gyártása
109. testápolási cikk gyártása
110. textil-, ruházati, bőripari gép gyártása
111. táskafélék, szíjazat gyártása
112. textilszálak fonása
113. textilszövés
114. textil, szőrme mosása, tisztítása
115. tűzálló termék gyártása
116. villamos motor, áramfejlesztő gyártása
117. villamos világítóeszköz gyártása
118. nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítása

 

Telepengedély-köteles tevékenységek

Illetékes szervezeti egység:

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szervezési Osztály

Illetékes ügyintéző:

Elérhetősége:

Ügyfélfogadás:

Barsiné Czéh Katalin közigazgatási és szervezési osztályvezető

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.    

emeleti 209. iroda

Telefon: (33) 514-320 /115 mellék   Fax: (33) 514-321

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. " data-mce-href="mailto: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. "> This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő       13.00 – 17.00

szerda     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek     8.00 – 12.30

Ügyleírás:

Az 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: R) 2. sz. mellékletében felsorolt tevékenységek esetében a tevékenység kizárólag telepengedély alapján folytatható.
R. 6. § (1) A jegyző a telepengedély iránti kérelem elbírálása során köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.
A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha a szakhatósági hozzájárulások és az 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
Ha a jegyző ellenőrzés során megállapítja, hogy az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg az ipari tevékenység végzését felfüggesztheti, korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.
A telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséről szóló kérelmet a R. 3. számú mellékletében meghatározott adattartalmú formanyomtatványon a jegyzőhöz kell benyújtani.

 

Az eljárás indulhat:

Bejelentésre

 

Az eljárás megindítására jogosult:

Ügyfél

 

Ügyintézés határideje és díja:

 

30 nap,
5000,- Ft, mely történhet csekken vagy banki átutalással, ezek másolatát csatolni kell a kérelemhez

Az alkalmazott jogszabályok:

- a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény
- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
- az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény
- a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
- az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
- a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
- a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rend.
- a közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítésről szóló 188/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

 

Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról
Bejelentés ipari tevékenység megszűnéséről

Fenti adatlapok letölthetők a honlapról.

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére