Háttérkép

Helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adó

Illetékes szervezeti egység:

Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal

Gazdasági Osztály

Illetékes ügyintéző:

 

Elérhetősége:

 

 

 Ügyfélfogadás:

Bercsényi Éva       adóügyi ügyintéző

Melis Sándorné     adóügyi ügyintéző

Komeiner Blanka    adóügyi ügyintéző


2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. fsz. 107. iroda

 

Telefon: (33) 514-320/152 

           (33) 514-320/118 

     Fax: (33) 514-321

 

E-mail:    This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő      13.00 – 17.00

szerda     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek     8.00 – 12.00

 Ügyleírás:

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó alanya a vállalkozó. Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége.

Az adó alanya adókötelezettségét önadózással teljesíti az erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

-          a tevékenység megkezdésekor 15 napon belül bejelentkezik az iparűzési adó hatálya alá,

-          a bejelentkezésben közölt előlegek összegét megfizeti,

-          határidőre kiszámítja, bevallja és megfizeti az adó és előlegek összegét,

-          az adóelőleg módosítását az esedékesség időpontjáig benyújtott kérelemben kérheti,

-          magánszemély vállalkozó soron kívül, 15 napon belül tesz bevallást a bevallással még le nem fedett időszakról, ha tevékenységét szünetelteti, megszünteti, vagy a tevékenység folytatására való jogosultsága megszűnik,

-          vállalkozás soron kívül, 15 napon belül tesz bevallást a bevallással még le nem fedett időszakról, ha felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás nélkül megszűnik,

-          az adózó, amennyiben feltöltésre kötelezett, teljesíti feltöltési kötelezettségét,

-          önellenőrzéssel helyesbített adót és a kiszámított önellenőrzési pótlékot a helyesbítéstől számított 15 napon belül kell bevallani és megfizetni.

Bevallási és befizetési határidők:

-         a helyi iparűzési adóról az adóévet követő év május 31-éig kell bevallást tenni és a kiszámított adót befizetni, a túlfizetés összege is ettől az időponttól igényelhető vissza a bevallás „G” jelű betétlapjának kitöltésével,

-         az előlegek összegét március és szeptember 15-ig kell megfizetni,

-         az adózónak a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítés összegéről (feltöltés) a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell bevallást tennie és a bevallásban szereplő összeget megfizetnie,

-         az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról - a megfizetés határidejével egyezően - a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tenni.

A bevallásokat akkor is be kell nyújtani, ha az adózónak az adóévben árbevétele nem keletkezett, vagy a kiszámolt adó összege nulla forint volt.

.A bejelentkezés, bevallás, adóelőleg kiegészítés nyomtatvány és önellenőrzési lap megtalálhatóak a www.nyergesujfalu.hu honlapon a   Adózással kapcsolatos nyomtatványok menüpont alatt. A bevallás, önellenőrzési lap és adóelőleg kiegészítés nyomtatványok, kizárólag saját ügyfélkapun keresztül elektronikus úton is beküldhetőek. Könyvelő csak szabályos meghatalmazás megléte esetén intézheti ügyfele adóügyeit. A meghatalmazás nyomtatvány honlapunkon megtalálható.

A hibásan kitöltött bejelentkezést, bevallást, önellenőrzést adóhatóságunk kijavítja és az adózót a javításról jegyzőkönyvben értesíti. A jegyzőkönyv megállapításaira az adózó 15 napon belül észrevételt tehet.

A fentieken túl az adózást érintő valamennyi változást be kell jelenteni (név, cím, székhely, telephely, képviseletben történő változást stb.)

Az eljárás indulhat:

Hivatalból, bejelentésre.

Az eljárás megindítására jogosult

Az adó alanya, hivatal.

 Ügyintézés határideje és díja

 

30 nap

költség - és illetékmentes

 Szükséges okiratok:

 -

 Az alkalmazott jogszabályok:

-          a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,

-          az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,

-          a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló a 2004. évi CXL. törvény,

-          Nyergesújfalu Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete, a helyi adókról.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók

 

 Adózással kapcsolatos nyomtatványok

-          adóév és tevékenység időtartama szerint megfelelő bevallási nyomtatvány,

-          bejelentkezés, változás bejelentés nyomtatvány,

-          adóelőleg kiegészítés (feltöltés) nyomtatvány,

-          önellenőrzési lap,

-          honlapon tájékoztató,

 Egyéb fontos tudnivalók:

 

A bevallás elmulasztása mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után.

 

 

 

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére