Háttérkép

Lakcímnyilvántartással kapcsolatos ügyek

LAKCÍMNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYEK

Illetékes szervezeti egység:

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szervezési Osztály

llletékes ügyintéző:

Elérhetősége:

 

 

 

Ügyfélfogadás:

Deák Istvánné anyakönyvvezető

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106., 208. iroda

Telefon: (33) 514-320/103 mellék  

Fax: (33) 514-321

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő                               13.00 – 17.30

szerda       8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek       8.00 – 12.00

Ügyleírás:

 

A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál kell bejelentenie. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy járási hivatalnál is bejelentheti.

 

Az eljárás megindítására jogosult:

Ügyfél

 

Ügyintézés határideje és díja:

 

30 nap

A lakcímigazolvány kiállítása az alábbi esetekben illetékmentes:

-       a személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárásban, ha az ügyfelet lakcímigazolvánnyal még nem látták el,

-       a személyazonosító számának kiadásával vagy módosításával összefüggő eljárásban,

-       lakcímbejelentéssel kapcsolatos eljárásban (lakóhely vagy tartózkodási hely létesítése, változtatása, megszüntetése),

-       az igazolványba tévesen bejegyzett adatok javítása esetén,

-       az igazolvány gyártási hibája esetében,

-       költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén

Minden egyéb esetben a lakcímigazolvány kiállítása illetékköteles. Amennyiben az eljárás személyi azonosítót vagy lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult (pl. névváltozás), az eljárás illetéke 500,-Ft. Ha az eljárás lefolytatása a lakcímigazolvány megrongálódása, elvesztése, eltulajdonítása miatt szükséges, az eljárás illetéke 1.000,-Ft.

 

Szükséges okiratok:

A bejelentéshez szükséges:

- a kitöltött lakcímjelentő lap (mely beszerezhető az ország bármelyik okmányirodájában, vagy népesség nyilvántartónál), nem a tulajdonos bejelentkezése esetén a szállásadó – a tulajdonos vagy haszonélvező – aláírásával, önkormányzati lakás esetén a lakásügyi ügyintéző aláírásával.

Továbbá a kérelemhez be kell mutatni:

- személyazonosító igazolvány/útlevelet/2001. január 1. után kiállított vezetői engedélyt,

- lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány, ennek hiányában a személyazonosító jelet igazoló hatósági igazolvány, ha azt nem tartalmazza személyazonosító igazolványa,

- adásvételi szerződés, vagy

- használatbavételi engedély.

Lakcímjelentő lapot a családdal költöző kiskorúakra vonatkozóan is ki kell tölteni. 14 év alatti kiskorú bejelentkezése esetén a születési anyakönyvi kivonat is szükséges.

 

Az alkalmazott jogszabályok

-          a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény (Ket.)

-          a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nytv.)

-          az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

-          a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Kormányrendelet.

 

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére