Háttérkép

Hatósági bizonyítvány kiadása

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA

Illetékes szervezeti egység:

Nyergesújfalui Polgármesteri Hivatal

Közigazgatási és Szervezési Osztály

llletékes ügyintéző:

Elérhetősége:

Ügyfélfogadás:

Deák Istvánné anyakönyvvezető

 

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106., 208. iroda

Telefon: (33) 514-320/103 mellék  

Fax: (33) 514-321

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő       13.00 – 17.30

szerda       8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek       8.00 – 12.00

Ügyleírás:

A hatóság a jogszabályban meghatározott esetekben, valamint az egyébként hatáskörébe tartozó eljáráshoz kapcsolódóan az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.

 

A hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság is illetékes, amelynek

a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,

b) területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,

c) nyilvántartása az adatot tartalmazza.

 

A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

 

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

 

Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság vagy más szerv állapítja meg, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági bizonyítványban foglaltak valótlanságáról az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével tájékoztatja a hatósági bizonyítványt kiadó hatóságot.

Ha a hatósági bizonyítványt kiállító hatóság a fentiek szerinti tájékoztatást követően vagy egyéb esetben hivatalból megállapítja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, a hatóság a hatósági bizonyítványt kijavítja, visszavonja vagy módosítja. A határozatot annak a hatóságnak, szervnek is megküldi, amelynek eljárásában tudomása szerint az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni.

A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik

 

 

Az eljárás indulhat:

Az eljárás írásbeli kérelem alapján indul.

 

Az eljárás megindítására jogosult:

Ügyfél

 

Ügyintézés határideje és illetéke:

 

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni.

A hatósági bizonyítvány kiállítása illetékmentes az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. §-ában foglalt estekben, ettől eltérő esetekben a hatósági bizonyítvány kiállításának illetéke 3.000,-Ft, melyet a kérelem nyomtatványon illetékbélyeg formájába kell leróni.

 

Az alkalmazott jogszabályok:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

 

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére