Háttérkép

Hatósági bizonyítvány 3,5 to feletti gépjárművek tárolásához

 

3,5 TONNA ÖSSZTÖMEGET MEGHALADÓ TEHERGÉPJÁRMŰ, BUSZ TÁROLÁSI HELYÉNEK IGAZOLÁSÁRA HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIADÁSA

 

Illetékes szervezeti egység:

Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal

Településfejlesztési Osztály

llletékes ügyintéző:

Elérhetősége:

 

 

Ügyfélfogadás:

Füle Regina műszaki ügyintéző II.

2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106. I. emelet 209. iroda

Telefon: (33) 514-320/150-es mellék Fax: (33) 514-321

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hétfő                           13.00 – 17.30

szerda     8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

péntek     8.00 – 12.00

 

Ügyleírás:

 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése alapján okmányirodai ügyintézéshez azt a tényt, hogy a települési cím szerinti ingatlan alkalmas a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjárművek, autóbuszok tárolására a települési önkormányzat jegyzője igazolja.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 83. §-a szabályozza a hatósági bizonyítvány fogalmát az alábbiak szerint:

(1) Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. Törvény kivételes esetben lehetővé teheti, hogy a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása helyett a hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatok alapjául szolgáló iratról adjon ki másolatot.

(2) A hatósági bizonyítvány kiadására a 21. §-ban meghatározott hatóságok, továbbá az a hatóság is illetékes, amelynek

a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,

b) területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,

c) nyilvántartása az adatot tartalmazza.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek és milyen bizonyítékok alapján adták ki. A hatósági bizonyítvány alakiságára is irányadók a 72. § (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt követelmények.

(4) A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni.

(5) A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

(6) Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság vagy más szerv állapítja meg, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági bizonyítványban foglaltak valótlanságáról az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével tájékoztatja a hatósági bizonyítványt kiadó hatóságot.

(7) Ha a hatósági bizonyítványt kiállító hatóság a (6) bekezdés szerinti tájékoztatást követően vagy egyéb esetben hivatalból megállapítja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, a hatóság a hatósági bizonyítványt kijavítja, visszavonja vagy módosítja. A határozatot annak a hatóságnak, szervnek is megküldi, amelynek eljárásában tudomása szerint az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta használni.

(8) A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik.”

  

 

Az eljárás indulhat:

Az eljárás írásbeli kérelem alapján indul.

 

Az eljárás megindítására jogosult:

 

Ügyfél

 

Ügyintézés határideje és díja

 

Az ügyintézési határidő 10 nap, mely a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő megérkezést követő napon kezdődik.

A hatósági bizonyítvány kiállításának díja 3.000,-Ft, melyet a kérelem nyomtatványon illetékbélyegben kell leróni.

 

 

Szükséges okiratok:

 

-         Kérelem

-         Cégkivonat a székhely, telephely címének igazolására

 

Az alkalmazott jogszabályok:

 

Vonatkozó jogszabályok:

-         a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény

-         a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet

-         Nyergesújfalu Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló l17/2008. (V. 30.) önkormányzati rendelet

 

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:

 

Formanyomtatvány igényelhető az ügyintézőnél vagy letölthető a következő elérhetőségi útról: Hatósági Bizonyítvány minta

 ma: 2021. január 26., kedd, Vanda és Paula napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Angelika napja lesz.

ugrás a lap tetejére