Háttérkép

Rendeletek

Rendeletek téma szerint

Ha nem ismeri a megtekinteni kívánt rendelet számát, a Ctrl+F billentyűkombinációval szavakra  kereshet a rendelet címében.

Megnevezés Fáljnév
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselőtestülete…

 

1997
19 /1997. (III.1.) sz. rendelete a városi címerről és zászlóról,
illetve használatuk szabályozásáról
19_1997_III_1.pdf

 

2001
22/2001.(V.1.) sz. rendelete a Nyergesújfalu - ZOLTEK Rt. melletti
tervezett gazdasági terület szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról
22_2001_V_1.pdf

 

2003
27/2003. (X.1.) számú rendelete az illetménykiegészítésről,
valamint a vezetői illetménypótlékról
27_2003_X_1.pdf

 

2004

 

2005
6/2005. (III.30.) számú rendelete a gépjármű várakozóhelyek
megváltásáról szóló 9/2004. (VI.1.) számú rendelet módosításáról
6_2005_III_30.pdf
43/2005.(XII.5.) számú rendelete a városi címerről és zászlóról, illetve
használatuk szabályozásáról szóló 19/1997 (III.1.) számú rendelet
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról
43_2005_XII_15.pdf
52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült
lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról
52_2005_XII_27.pdf

 

2006

 

2007

 

2008
8/2008. (II.29.) számú rendelete a normatív alapon adható támogatásokról 8_2008_II_29.pdf

 

2009
5/2009.(II.16.) rendelete a normatív alapon adható támogatásokról szóló
8/2008.(II.29.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról
5_2009_II_16.pdf
21/2009(X.01.) számú rendelete a városi címerről és zászlóról, illetve használatuk szabályozásáról szóló 19/1997 (III.1.) számú rendelet módosításáról 21_2009_X_1.pdf

 

2010
8/2010 (III.31.) önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi
szabályozásáról
8_2010_III_31.pdf
21/2010 (XII.21.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint
a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről
21_2010_XII_21.pdf

 

2011
2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a települési képviselők, a bizottsági
elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról
2_2011_II_15.pdf
18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú
lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről
18_2011_XI_3.pdf

 

2012
23/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról 23_2012_V_3
27/2012.(VI.4.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról 27_2012_VI_4
31/2012. (IX.18.) önkormányzati rendelete a szőlő , gyümölcs- és egyéb fák, valamint bokrok, cserjék telepítési távolságáról 31_2012_IX_18.pdf
41/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a város fellobozózásáról 41_2012_XI_30.pdf
42/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 42_2012_XI_30.pdf
44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 44_2012_XI_30.pdf

 

2013
8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 8_2013_IV_29.pdf
12/2013. (V.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről 12_2013_V_31.pdf
13/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól, és a  KÖZTISZTVISELŐI ARANYGYŰRŰ kitüntetés adományozásáról 13_2013_V_31.pdf
14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 14_2013_VI_28.pdf
15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 15_2013_VI_28.pdf
19/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól 19_2013_IX_11.pdf
23/2013(XII.20.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület használat rendjéről. 23_2013_XII_20.pdf

 

2014
1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete a Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) számú rendelet módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról 1_2014_II_4
5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 5_2014_II_28

 

2015

 

2016
10/2016. (VII.6.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól 10 2016 VII 6


2017

3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet, a felnőtt, gyermek háziorvosi és fogorvosi ügyelet körzeteinek megállapításáról 3_2017_I_31
8/2017 (IV.3.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól 8_2017_IV_3
15/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 15_2017_XII_15
16/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 16_2017_XII_18
2018

9/2018.(IX.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

9_2018_IX_3

2019

1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről

1_2019_II_5

3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

3_2019_II_15

Költségvetés mellékletek

3_2019_II_15_M

14/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

14_2019_IX_4

8/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni ellátások és a szociális alapszolgáltatások helyi szabályairól

8_2019_IV_30

20/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi Környezetvédelmi Alap létrehozásáról

20_2019_XI_27

22/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól

22_2019_XI_27

2020

3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

3_2020_II_14

Melléklet

3_2020_II_14_M

8/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról

8_2020_V_8

9/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

9_2020_V_8_E

10/2020.(V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

10_2020_V_26

Melléklet

10_2020_V_26_M

2021

3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

3_2021_II_16

Melléklet

3_2021_II_16_M

9/2021.(V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

9_2021_V_25

Melléklet

9_2021_V_25_M

 

 ma: 2021. július 28., szerda, Szabolcs és Alina napja van. | Köszöntjük születés és névnapjukat ünneplő olvasóinkat! | Holnap Márta, Márti és Flóra napja lesz.

ugrás a lap tetejére