Rendeletek téma szerint

Rendeletek időrendben

 

Megnevezés Fáljnév
Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselőtestülete…
Egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi ellátások
8/2008. (II.29.) számú rendelete a normatív alapon adható támogatásokról 8_2008_II_29.pdf
5/2009.(II.16.) rendelete a normatív alapon adható támogatásokról szóló 8/2008.(II.29.) rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 5_2009_II_16.pdf
27/2012.(VI.4.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról 27_2012_VI_4
3/2017.(I.31.) önkormányzati rendelete a felnőtt és gyermek háziorvosi, a fogorvosi körzetek, a területi védőnői körzetek, az iskolavédőnői körzet, a felnőtt, gyermek háziorvosi és fogorvosi ügyelet körzeteinek megállapításáról 3_2017_I_31
8/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelete a pénzbeli, természetbeni ellátások és a szociális alapszolgáltatások helyi szabályairól 8_2019_IV_30
6/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelet a pénzbeli, természetbeni ellátások és a szociális alapszolgáltatások helyi szabályairól szóló 8/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 6_2020_IV_24
Helyi építési szabályzat
22/2001.(V.1.) sz. rendelete a Nyergesújfalu - ZOLTEK Rt. Melletti tervezett gazdasági
terület szabályozási tervér l és helyi építési szabályzatáról
22_2001_V_1.pdf
1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelete a Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 17/2008.(V.30.) számú rendelet módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalásáról 1_2014_II_4
Kitüntetések
42/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 42_2012_XI_30.pdf
Költségvetés, helyi adók
20/2005(V.1.) számú rendelete a talajterhelési díjról szóló 18/2004(XI.2.) rendelet módosításáról 20_2005_V_1.pdf

44/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

44_2012_XI_30.pdf

1. melléklet 44_2012_XI_30m1.docx
2. melléklet 44_2012_XI_30m2.docx
3/2019.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól 3_2019_II_15
Melléklet 3_2019_II_15_M
3/2020.(II.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól 3_2020_II_14
Melléklet 3_2020_II_14_M
10/2020.(V.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról 10_2020_V_26
Melléklet  10_2020_V_26_M

 

3
Közoktatás, közművelődés
1/2019. (II.5.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről 1_2019_II_5
Önkormányzati szervezeti ügyek
19 /1997. (III.1.) sz. rendelete a városi címerről és zászlóról, illetve használatuk szabályozásáról 19_1997_III_1.pdf
27/2003. (X.1.) számú rendelete az illetménykiegészítésről, valamint a vezetői illetménypótlékról 27_2003_X_1.pdf
43/2005.(XII.5.) számú rendelete a városi címerről és zászlóról, illetve használatuk szabályozásáról szóló 19/1997 (III.1.) számú rendelet (továbbiakban: Rendelet) módosításáról 43_2005_XII_15.pdf
21/2009(X.01.) számú rendelete a városi címerről és zászlóról, illetve használatuk szabályozásáról szóló 19/1997 (III.1.) számú rendelet módosításáról 21_2009_X_1.pdf
2/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete a települési képviselők, a bizottsági elnökök és a bizottságok tagjainak tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásáról 2_2011_II_15.pdf
41/2012.(XI.30.) önkormányzati rendelete a város fellobozózásáról 41_2012_XI_30.pdf
8/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete Nyergesújfalu Város Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 8_2013_IV_29.pdf
13/2013.(V.31.) önkormányzati rendelete a köztisztviselők szociális, jóléti, egészségügyi juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásairól, és a  KÖZTISZTVISELŐI ARANYGYŰRŰ kitüntetés adományozásáról 13_2013_V_31.pdf
15/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete a közterületek elnevezéséről, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályairól 15_2013_VI_28.pdf
16/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól 16_2017_XII_18
9/2018.(IX.3.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről 9_2018_IX_3
Önkormányzati támogatások
52/2005. (XII.27.) számú rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról 52_2005_XII_27.pdf
23/2012. (V.3.) önkormányzati rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi támogatásáról 23_2012_V_3
19/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól 19_2013_IX_11.pdf
Település-üzemeltetés, környezetvédelem
1/2005. (II.1.) számú rendelete a helyi természeti értékek védelméről. 1_2005_II_1.pdf
6/2005. (III.30.) számú rendelete a gépgyármű várakozóhelyek megváltásáról szóló 9/2004. (VI.1.) számú rendelet módosításáról 6_2005_III_30.pdf
7/2007. (III.1.) rendelete a gépjárművárakozóhelyek megváltásáról szóló 9/2004. (VI.1.) rendelet módosításáról. 7_2007_III_1.pdf
8/2010 (III.31.) önkormányzati rendelete a zaj elleni védelem helyi szabályozásáról 8_2010_III_31.pdf
21/2010 (XII.21.) számú rendelete a távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről 21_2010_XII_21.pdf
31/2012. (IX.18.) önkormányzati rendelete a szőlő , gyümölcs- és egyéb fák, valamint bokrok, cserjék telepítési távolságáról

31_2012_IX_18.pdf

12/2013. (V.31.) számú rendelete a temetőkről és a temetkezések rendjéről 12_2013_V_31.pdf
14/2013. (VI.28.) számú rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező szabályainak és díjának meghatározására 14_2013_VI_28.pdf
23/2013(XII.20.) önkormányzati rendelete a filmforgatási célú közterület használat rendjéről. 23_2013_XII_20.pdf
5/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 5_2014_II_28.pdf
15/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete a településkép védelméről 15_2017_XII_15
14/2019. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 14_2019_IX_4
20/2019.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 20_2019_XI_27
22/2019. (XI.27.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díj helyi szabályairól 22_2019_XI_27
8/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet a közterületen történő szeszesital fogyasztás tilalmáról 8_2020_V_8
9/2020.(V.8.) önkormányzati rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről 9_2020_V_8_E
Vagyon
18/2011.(XI.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről 18_2011_XI_3.pdf
10/2016. (VII.6.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól 10 2016 VII 6.pdf

 

 

2012. március 13. kedd, 14:00